Dynamisch model

Een Daltonschool: een dynamisch model!

Het door DaltonDeventer (leerkrachtenopleiding in Nederland) ontwikkelde model Ā brengt duidelijk in beeld, hoe vanuit de antropologie van Dalton en actuele inzichten in pedagogiek, didactiek, leerpsychologie de basisprincipes zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken op verschillende niveaus uitgewerkt kunnen worden.