Info school

Onze school

‘De Kleine Icarus’ profileert zich als eerste Daltonschool in Vlaanderen . Begin 2007 zijn we gestart met het ‘implementeren’ van deze nieuwe methode en we merken dat deze naadloos aansluit op het onderwijs dat we tot hiertoe verschaften. In mei 2007 kregen we reeds een eerste ‘visitatie’ uit Nederland, die ons een zeer goed rapport gaf en vele gouden tips om mee aan de slag te gaan.

De visie van Dalton – verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking – is de rode draad doorheen de hele schoolwerking; het invoeren van de ‘technieken (voor zover je deze zo kan benoemen) doen we stap voor stap.