Pilootschool

Pilootschool

Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.’ Op dit moment is het Daltononderwijs de snelst groeiende pedagogische aanpak in Nederland ( reeds 276 basisscholen). In Vlaanderen bestaat er meer en meer interesse voor deze ‘methode’ en er zijn scholen, die reeds ‘Daltontechnieken’ toepassen.

‘De Kleine Icarus’ is de eerste school in Vlaanderen die werkt volgens de principes van E. Parkhurst.

Begin 2007 zijn we gestart met de Daltonmethodiek.
Het team heeft zich grondig bijgeschoold en we werken samen met ‘Apollo’ een Daltonschool bij Breda. In mei 2007 kregen we reeds een eerste ‘visitatie’ uit Nederland, die ons een zeer goed rapport gaf en vele gouden tips om verder mee aan de slag te gaan.