Kleuteronderwijs

Naast dalton ook Reggio Emilia De Reggio Emilia pedagogiek heeft oog voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich ontwikkelt. De Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi spreekt van drie pedagogen:
  • Kinderen leren het meest van elkaar: zij zijn elkaars eerste pedagoog.
  • De volwassenen zijn de tweede pedagoog: er is een heel sterke interactie tussen kind en begeleider.
  • De ruimte en de aangeboden materialen hebben eveneens ook een eigen pedagogische waarde.
  Kinderen raken eraan gewend zelfstandig hun materiaal te pakken, op te ruimen en probleempjes op te lossen. In de klas en de zaal worden samen allerlei opvoedende spelletjes gespeeld. Ook kleuterturnen, ritmiek, schrijfdans, muzikale vormingslessen en poppenkast staan op het programma. We gaan dagelijks naar buiten, zolang het weer het toelaat. In de klas heeft het kind de vrijheid om in de hoeken te spelen en doet het een enorme hoeveelheid ervaring op waar hij of zij samen met de juf over reflecteert. Thema’s In de kleuterklassen werken we thema’s uit per klas of klasoverschrijdend. Meestal vertrekken we vanuit een prentenboek. De kleuters brengen materiaal mee rond het verhaal, waarmee we aan de slag gaan. We kleden de klas(hoeken) aan en proberen het verhaal te laten ‘leven’. Nieuwe woordenschat komt terecht in een ‘woordenboek’. Zo krijgen de kinderen de kans om terug te blikken op het voorbije thema.   Pedagogisch documenteren Pedagogische documentatie maakt de leerprocessen van de kinderen zichtbaar en daardoor bespreekbaar voor de begeleidsters/ leerkrachten, maar ook voor de kinderen en hun ouders. Zij leggen de verschillende stappen in de leerprocessen vast in beeld en op schrift. Hiervoor maken wij gebruik van digitale presentaties. Door met de kinderen naar dit materiaal te kijken, wordt reflectie op het eigen leerproces mogelijk.   Lees meer over de specifieke werking per kleuterklas in ons pedagogisch project.