Een stevige basis

Daltononderwijs: een stevige basis voor het middelbaar en hoger onderwijs. De vraag wordt regelmatig gesteld of de daltonmethodiek leerlingen voldoende voorbereidt op het secundair onderwijs. Hierop zeggen wij volmondig ja. Kinderen leren zelfstandig te werken, taken in te plannen, verantwoordelijkheid te nemen om deze tijdig af te werken en hulp te vragen wanneer nodig. Doorheen de jaren leerden ze kritisch reflecteren over hun werkproces en gingen zo steeds effectiever aan de slag. We krijgen vaak de feedback van middelbare scholen dat we onze kinderen ontwikkeld hebben tot zelfstandige, mondige, respectvolle en kritische tieners, die zich flexibel kunnen aanpassen aan de structuur van het secundair.