Lager onderwijs

In het lager onderwijs vullen we de drie daltonpijlers zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking aan met effectiviteit en reflectie. Ons hoger doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische wereldburgers. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze schoolslogan draagt dit uit: “DKI geeft je kind vleugels!”. Daar waar Icarus faalde, leren wij de kinderen omgaan met de risico’s van de zon. Met de volgende kernkwaliteiten onderscheiden wij ons van andere scholen: innovatief, kritisch, ondernemend, communicatief, luisterbereid, flexibel, zorgzaam (op maat van elk kind), professioneel.   Naast de lessen waar kinderen instructies kunnen of moeten volgen, verwerken zij een aantal taken zelfstandig tijdens taaktijd. Deze manier van leerstofverwerking is een essentieel onderdeel binnen het daltonconcept. Afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid leerstof, worden de taken bepaald. Deze worden opgebouwd doorheen de jaren.   Het taakbord, de taakbrief en/of de weektaak, helpen de leerlingen bij het plannen, reflecteren en evalueren. Voorbeelden hiervan kan je vinden in het pedagogisch project.   We gebruiken de expliciet directe instructie (EDI) om te differentiëren voor alle vakgebieden, alle leeftijden en alle leerjaren. Deze aanpak is effectief (leerlingen leren goed) en efficiënt (leerlingen leren snel). Het vraagt een actieve betrokkenheid van elke leerling. Voordelen van deze vorm van differentiëren:
  • kinderen mogen zo lang mogelijk meedoen met de klas als nodig, waardoor ze profiteren van de instructie en interactie in de groep.
  • de groep blijft bij elkaar. Hierdoor benutten alle leerlingen de instructietijd optimaal.
  • de leerlingen van verschillende niveaus leren van en met elkaar, bijvoorbeeld maatjeswerk tijdens zelfstandig werk.