Onderwijs op maat

In De Kleine Icarus houden we rekening met de noden en onderwijsbehoeften van elk kind. Zo vragen sommige leerlingen meer ondersteuning voor de basisleerstof, terwijl anderen meer uitdaging nodig hebben. Alle leerlingen krijgen via de weektaak een geïndividualiseerd takenpakket, waarmee ze afwisselend klassikaal, zelfstandig of samen met hun maatje aan de slag gaan. De aanpak is op maat van elk kind. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op extra hulp van het zorgteam. Zij springen bij op de klasvloer, helpen de leerkrachten de juiste werkvormen, materialen en hulpmiddelen in te zetten. De klas- en zorgleerkracht coachen kinderen tijdens taaktijd, de daltonkring en kindcontacten.   De zorgleerkracht organiseert klasexterne curriculum differentiatie wiskunde voor de derde graad en een klasoverschrijdende leesclub. Hij/zij promoot leesplezier via de schoolbibliotheek, begeleidt kinderen vanaf het vierde leerjaar bij het gebruik van voorleessoftware SPRINT.   Voor meer- en hoogbegaafde kinderen wordt tijdens de dagelijkse klaswerking 50 tot 70% van de reguliere leerstof beperkt tot de essentie (compacting). De kinderen krijgen verdiepingsoefeningen, extra materiaal via een verrijkingsmap voor taal en wiskunde of eigen onderzoek tijdens (dalton)taaktijd). In een externe verrijkingsklas ‘het Kraaiennest’ krijgen ze twee keer per week uitdagende leerstof wiskunde, taal, WO, leren leren, sociale vaardigheden en filosoferen via geïntegreerde projectwerking.   illustratie zorg voor ALLE kinderen