Pilootschool

‘De Kleine Icarus’ is de eerste daltonschool in Vlaanderen (2007). Sindsdien blijft het team zich professionaliseren, hebben we oog voor innovatie en onderhouden we nauwe contacten met daltonscholen uit Nederland. In 2017 verenigde de Vlaamse daltonscholen zich in een netwerk, waar ideeën en materialen worden uitgewisseld. We kregen reeds visitaties uit Nederland, Tsjechië, Turkije, Zuid-Korea en hopen te blijven hospiteren in de toekomst.