Dynamisch model

Een Daltonschool: een dynamisch model!

Het door DaltonDeventer (leerkrachtenopleiding in Nederland) ontwikkelde model  brengt duidelijk in beeld, hoe vanuit de antropologie van Dalton en actuele inzichten in pedagogiek, didactiek, leerpsychologie de basisprincipes zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken op verschillende niveaus uitgewerkt kunnen worden.