L1 & L2

Eerste leerjaar : de Pinguïns en Tweede leerjaar: de zwaluwen

Het taakbord

In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen met een planbord. Per lesblok worden hier de moet- en magtaken genoteerd met behulp van foto’s. De leerlingen
genieten van de vrijheid om per blok te kiezen met welke taak ze beginnen. Het aanbod van de taken wordt groter en gedifferentieerder.Op het einde van de voormiddag volgt er een reflectiemoment.
Zelfstandig werk
Leerlingen mogen ook buiten de klas werken. Zo leren de kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. Bij de Zwaluwen bouwen we verder op de vaardigheden die werden verworven in het eerste leerjaar. Een DUIDELIJKE afspraak is: ‘Niet rustig of geen werkhouding dan werk je in de klas!’Zelfcorrectie en partnerwerk komen meer aan bod. In het kader van de zelfstandigheid leren de leerlingen meer werken met de stappenplannen.
Keuzetaken in de open kasten
Kinderen kunnen het materiaal voor de keuzetaken zelf nemen en opbergen.
Evaluatie en quotering van de taken
Het kind vermeldt of de taak af is door deze te presenteren aan de leerkracht. Zelfcontrole kan bij sommige opdrachten. De begeleider controleert de taken, dateert en
geeft feedback. Er is mogelijkheid tot geïndividualiseerde differentiatietaken. De daltonvaardigheden worden gequoteerd en tellen mee voor het rapport.
Maatjesbord

Elke twee weken krijgen de leerlingen een ander maatje toegewezen op het maatjesbord. Aan hun maatje kunnen zij uitleg vragen en werken ze aan een gezamenlijke taak. De leerlingen werken dan verder aan een andere taak, de leerkracht komt dan later eens langs om het probleem samen op te lossen.