L3 & L4

Vijfde leerjaar: de Kraanvogels en zesde leerjaar: de Torenvalken

Planning taakwerk

De leerlingen krijgen iedere week een taakbrief waar zij dagelijks aan mogen werken. Het plannen en uitvoeren ervan wordt grondig bijgehouden door de kinderen en door de juf. De kinderen plannen de taken over de verschillende dagen, dat doen ze door het nummer van de taak op hun planningsbrief te schrijven). Is de taak klaar dan, dan duiden ze dit aan en laten ze dit handtekenen door de juf. Zo hebben we een duidelijk beeld over het al dan niet slagen van de planning. De kinderen krijgen iedere
maandag een taakbrief waarop de taken duidelijk staan omschreven. De taken worden aangepast op niveau van elk kind. Op vrijdag moeten alle taken klaar zijn.

Taakbrief

De leerlingen krijgen iedere week een taakbrief waar zij dagelijks aan mogen werken. Het plannen en uitvoeren ervan wordt grondig bijgehouden door de kinderen en door de juf. De kinderen plannen de taken over de verschillende dagen, dat doen ze door het nummer van de taak op hun planningsbrief te schrijven). Is de taak klaar dan, dan duiden ze dit aan en laten ze dit handtekenen door de juf. Zo hebben we een duidelijk beeld over het al dan niet slagen van de planning.
De kinderen krijgen iedere maandag een taakbrief waarop de taken duidelijk staan omschreven. De taken worden aangepast op niveau van elk kind. Op vrijdag moeten alle
taken klaar zijn.

Maatjes

Elk twee weken hebben de leerlingen een ander maatje in de klas. Het maatjessysteem uit de eerste graad wordt doorgetrokken.

Zelfstandig werk

Net zoals in het tweede graad krijgen ook de Kraanvogels en Torenvalken de kans om hun taakruimte te kiezen. De kinderen mogen ook daltontaken in de gang of op een andere plaats maken. Een DUIDELIJKE afspraak is: ‘Niet rustig of geen werkhouding dan werk je in de klas!’

Corrigeren

Een deel van de taken wordt door het kind zelf gecorrigeerd aan de correctietafel, een deel door de leerkracht. Alle taken worden natuurlijk met de leerkracht besproken en
indien nodig opnieuw gemaakt.