Informatie wijziging keuzebepaling godsdienst/zedenleer

Betreft: omzendbrief GD/2002/05 informatie wijziging keuzebepaling godsdienst/zedenleer

Beste ouder

Bij een eerste inschrijving in onze school bepaalde u voor uw zoon of dochter een keuze voor één van de erkende godsdiensten of niet confessionele zedenleer. Deze keuze blijft gedurende de volledige schoolloopbaan gelden, tenzij u zelf aangeeft uw keuze te willen veranderen. Tot en met dit schooljaar kon u als ouder een wijziging aanvragen bij de start van het schooljaar (gedurende de eerste 8 kalenderdagen).

Dit verandert vanaf het schooljaar 2017-2018.

Indien u voor uw zoon of dochter een andere levensbeschouwelijke keuze wenst te maken voor het nieuwe  schooljaar 2017-2018, dan vraagt u een formulier op bij het secretariaat. Gelieve dit formulier correct ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het secretariaat voor 30 juni 2017.

Na deze datum worden er, conform de regelgeving, geen formulieren meer aanvaard.

Met vriendelijke groeten

Filip Lietar
directeur

Download hier het aanvraagformulier.